Lentopalloliiton hallitus ja kilpailuryhmä tarkensivat liiton korona-linjauksia

10.10.2020

Suomen Lentopalloliiton hallitus ja kilpailuryhmä ovat käsitelleet korona-pandemian kiihtymisen aiheuttamia tilanteita ja haasteita. Tiukat turvallisuusmääräykset ovat meidän kaikkien etu - niin jokaisen lentopalloilijan, taustavoimien kuin katsojankin. Lentopalloliitto velvoittaa kaikkia lajiin osallistuvia ihmisiä noudattamaan määräyksiä sekä ohjeistuksia, jotta turvaamme lajin jatkumisen koronapandemian puristuksessa.

Ottelutapahtumien toteutusten osalta noudatetaan seuraavien viranomaisten tekemiä julkisia ohjeistuksia:
* Valtioneuvoston antamat määräykset
* Aluehallintovirastojen antamat määräykset
* THL:n antamat määräykset
* Kuntien- ja kaupunkien antamat omia liikuntapaikkoja koskevat määräykset

Sairaanhoitopiirien tai kuntien ja kaupunkien antamien suositusten osalta todetaan, että seuroilla on oikeus tehdä näiden suositusten pohjalta omia toimenpiteitä pelaamisen osalta ilman sanktioita. Suositusten nojalla tehtyjen mahdollisten luopumisten osalta noudatetaan kilpailuryhmän tekemiä linjauksia koskien päätöksen tekoa:

* Sairaanhoitopiirien antamien suositusten tai äkillisten ja ennalta-arvaamattomien koronasta aiheutuvien tilanteiden osalta välttämättömiä peruuntumisia tai siirtoja ei arvioida liiton kilpailusääntöjen 9 §:n mukaisina luovutuksina.

* Jos edellä mainittuihin ottelusiirtoihin ei voida ryhtyä, eikä liitto muuta kilpailujärjestelmää syntyneen laajemman korona-pandemian aiheuttaman ongelmatilanteen vuoksi, voidaan joukkue määrätä häviämään yksittäisiä pandemian vuoksi pelaamattomia otteluita ilman, että määrätystä häviöstä seuraa luovutuksen seuraamuksina sarjasta sulkemista ja kaikkien otteluiden mitätöintejä.

Lentopalloliiton kilpailutoimintaa jatketaan sarjaohjelmien mukaisesti viranomaisten antamien sitovien määräysten ja ohjeiden puitteissa ja noudattaen liiton antamia korona-ajan ohjeita otteluiden järjestämisestä ja pelaamisesta.

Lentopalloliiton hallitus tulee päättämään mahdollisista sarjakohtaisista tai koko kilpailutoimintaa koskevista linjanvedoista tai kilpailutoiminnan keskeyttämisestä tilanteen niin vaatiessa.

Lentopalloliiton ottelutapahtumien järjestämisohjeisiin on tehty seuraavat päivitykset:

* Kaikilta katsomossa olevilta henkilöiltä edellytetään kasvomaskin käyttöä
* Lasten ja nuorten turnauksiin ei päästetä yleisöä
* Kaikkien kentän rakentamiseen osallistuvien henkilöiden on poistuttava kenttäalueelta ennen joukkueiden saapumista kentälle
* Kenttäalueen purkaminen voidaan aloittaa vasta, kun joukkueet ovat poistuneet kenttäalueelta
* Joukkueiden, sairaanhoitopiirien antamien suositusten pohjalta, tekemiä mahdollisia luovutuksia ei sanktioida muutoin kun pistemenetyksillä ko. otteluiden osalta

Lentopalloliiton kilpailutoimintaa jatketaan sarjaohjelmien mukaisesti viranomaisten antamien sitovien määräysten ja ohjeiden puitteissa ja noudattaen liiton antamia korona-ajan ohjeita otteluiden järjestämisestä ja pelaamisesta.

Lentopalloliiton hallitus tulee päättämään mahdollisista sarjakohtaisista tai koko kilpailutoimintaa koskevista linjanvedoista tai kilpailutoiminnan keskeyttämisestä tilanteen niin vaatiessa.

Covid -19 epidemian aiheuttamat ottelusiirrot ja niiden käsittely 


Lentopalloliiton kilpailukaudella 2020-2021 järjestettävissä kilpailussa korona-pandemian aiheuttamiin viiveisiin, esteisiin tai siirtoihin ottelutapahtumissa liittyen noudatetaan seuraavia pääperiaatteita: 

* Pääsääntöisesti koronalle altistuminen normaalissa toiminnassa ja siitä seuraava karanteeni rinnastetaan pelaajien sairastumiseen ja siltä osin seurataan liiton sarjamääräyksiä (ks. sarjamääräysten kohta 7.5 Ottelusiirrot ja siirtosopimus) soveltuvin osin; 

* Liigajoukkueiden osallistuessa CEV-cup-kilpailuihin, tulee osallistuvan joukkueen koronatestien avulla pyrkiä pitämään matkustamisesta syntyvä karanteeniaika mahdollisimman lyhyenä ja välttää mahdollisuuksien mukaan siten siitä syntyvät ottelusiirrot. Testit tehdään viranomaisten linjausten mukaan riippuen kohdemaasta ja matkan kestosta. Mikäli joukkueen kuuluu tehdä testit palatessaan kotimaahan, ne tehdään heti kun se on kotimaassa terveydenhuollon ammattilaisten mukaan mahdollista.  

* Äkillisten ja ennalta-arvaamattomien koronasta aiheutuvien tilanteiden osalta välttämättömiä peruuntumisia tai siirtoja ei arvioida liiton kilpailusääntöjen 9 §:n mukaisina luovutuksina; 
Jos edellä mainittuihin ottelusiirtoihin ei voida ryhtyä, eikä liitto muuta kilpailujärjestelmää syntyneen laajemman korona-pandemian aiheuttaman ongelmatilanteen vuoksi, voidaan joukkue määrätä häviämään yksittäisiä pandemian vuoksi pelaamattomia otteluita ilman, että määrätystä häviöstä seuraa luovutuksen seuraamuksina sarjasta sulkemista ja kaikkien otteluiden mitätöintejä; 
Mikäli CEV cup-kilpailuihin osallistuva joukkue ei tee testejä ja on velvollinen sen vuoksi pidempään karanteeniin ja sen vuoksi ei voi osallistua liigan otteluihin, se voidaan tuomita häviämään kyseiset ottelut edellä mainittua menettelyä noudattaen. 

* Mikäli joukkueet eivät pääse yksimielisyyteen uudesta otteluajasta toimitaan Lentopalloliiton sarjamääräysten 7.5 mukaan. Mestaruusliigan osalta otteluiden siirrot valmistelevat, Urheilutoiminnan johtajan puuttuessa, liiton Kilpailupäällikkö ja toimitusjohtaja työvaliokunnan päätettäväksi. 

* Alueiden alaisissa sarjoissa alueiden kilpailuryhmillä ja sarjahoitajilla on valtuudet tehdä omien sarjojen osalta näiden ohjeiden mukaisia päätöksiä. 

* Lasten ja nuorten sarjojen osalta vastaava päätöksenteko tehdään Nuorten sarjajaoksessa tapauskohtaisesti sarjasihteerin ja kilpailupäällikön esitysten perusteella.