Harrastustukihakemus

Jokaisella lapsella on oikeus harrastuksiin riippumatta perheen elämäntilanteesta. Salpis ry tukee perheitä lasten harrastuskustannuksissa.

Harrastustuen myöntämisen perusteina voi olla esimerkiksi perheen monilapsisuus, työttömyys, yksinhuoltajuus, sairaudet tai akuutit kriisit tai muista toimeentuloon vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti seuran hallituksessa.

Jos koet perheesi tarvitsevan tukea lapsen harrastuksen aloittamiseen tai jatkumiseen, kirjoita vapaamuotoinen hakemus ja lähetä se sähköpostilla tai postitse Salpis ry:lle. Jos haet tukea useammalle kuin yhdelle perheen lapsista, täytä jokaisesta lapsesta oma hakemus. Hakemus tulee jättää ennen kausimaksun erääntymistä.

Salpis ry
c/o Laurila Kylvötie 13, 15860 Hollola

toimisto@salpis.fi