Pelisäännöt

Seuran säännöt 

Lue seuran säännöt tästä: 

Salpiksen päivitetyt arvot ja toimintaa ohjaava seurakäsikirja julkaistiin 6.12.2015

Salpis toteutti vuonna 2014 arvokyselyn seuran aktiivien parissa ja päivitti arvot. Salpiksen arvoiksi valikoituivat: yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, positiivisuus, urheilullisuus, tasa-arvo ja yhteistoiminta.

Arvot ilmenevät käytännön toiminnassa mm. seuraavasti:

1. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

· jokaisen panos on tärkeä
· seurassa on kaikille yhteisiä tilaisuuksia mm. kauden päättäjäiset, joulumarkkinat ja Powercup
· turnauksissa ja otteluissa esiinnytään yhtenäisissä asuissa

2. Positiivisuus

· kaikkia kannustetaan eteenpäin ja parempiin suorituksiin tuloksista huolimatta
· seuratyöntekijöitä kiitetään säännöllisesti
· tunne ja innostus kuuluvat urheiluun

3. Urheilullisuus

· valmennus on suunnitelmallista, tavoitteellista ja laadukasta
· kannustetaan kaikkia osallistumaan kilpailuihin ja peleihin sekä menestymään
mahdollisimman hyvin
· noudatetaan terveitä ja urheilullisia elintapoja

4. Tasa-arvo ja yhteistoiminta

· kaikki pääsevät mukaan toimintaan, valmennusryhmien välillä tehdään yhteistyötä, pojat ja tytöt ovat mukana
· jokaisen panos on tärkeä
· kaikkia kuunnellaan, hallituksen kokoukset ovat avoimia ja pöytäkirjat julkisia

Salpiksen seurakäsikirjan tarkoituksena on kertoa lukijalle monipuolisesti seurasta, sen arvoista, tavoitteista, toimintaryhmistä ja toimintatavoista, ja tuoda nämä asiat myös jäsenten tietoon.

Käsikirja opastaa seurassa toimivia henkilöitä käytännön seuratyössä ja antaa perustiedot tehtävien suorittamiseen. Käsikirjan tarkoituksena on myös lisätä avoimuutta seuran asioista, opastaa uusia jäseniä seuran toimintaan ja vahvistaa ja levittää seuran hyviä toimintamalleja, linjauksia ja periaatteita.

Käsikirja vastaa Salpiksen tarpeeseen - sitä ei ennen ole ollut. Käsikirja ei ole muuttumaton dokumentti, vaan se täydentyy ja päivittyy tarpeen mukaan.

Uuden toimintakäsirjan löydät tästä. Lisäksi alla on tietoa harrastuksen kustannuksista.