Vanhempien säännöt

Salpis ry on luonut kaikille seuran vanhemmille yhteiset säännöt ja pyydämme, että jokainen sitoutuu näitä noudattamaan. 

Noudatan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja pidän huolen siitä, että myös joukkuetoiminnassa mukana oleva lapseni tuntee joukkueen toimintatavat ja noudattaa niitä.


Tuen valmentajaa. En puutu valmennukseen ja annan valmentajalle työrauhan niin harjoituksissa kuin peleissäkin.

Pelilliset ohjeet tulevat aina valmentajalta ja valmentaja suunnittelee harjoitukset, tekevät joukkuevalinnat ja päättävät pelipaikoista. Jos jokin harjoitteluun tai peliin liittyvä asia askarruttaa, keskustelen valmentajan kanssa hänelle sopivana hetkenä. 


Tuen ja kannustan lastani hänen harrastuksessaan, mutta en luo paineita menestymisestä. En anna oman kunnianhimoni mennä lapsen tarpeiden edelle. Annan lapseni yrittää, epäonnistua ja oppia. 


Kiinnitän huomiota siihen, miten lapseni kanssa puhun valmentajista ja lapseni joukkuekavereista. En vertaile pelaajia keskenään.

Esimerkilläni ylläpidän ja edistän hyvää yhteishenkeä. Huolehdin siitä, että lapseni ymmärtää mistä hyvä joukkuehenki syntyy ja että jokainen toiminnassa mukana oleva on myös vastuussa siitä ilmapiiristä, joka joukkueeseen luodaan.


Varmistan lapseni harrastusmahdollisuuden maksamalla harjoitusmaksut ajoissa.


Huolehdin, että lapseni on säännöllisesti ja ajoissa harjoituksissa ja peleissä.

Huolehdin, että lapseni poissaoloista ilmoitetaan valmentajalle mahdollisimman ajoissa ennalta sovitulla tavalla.

Opetan lapselle, että sairaana ja väsyneenä on hyödyllisempää levätä kuin harjoitella.

Huolehdin, että lapseni syö terveellisesti, lepää ja nukkuu riittävästi.

Ymmärrän, että liikunnallinen elämäntapa luodaan kotona, perheen omilla valinnoilla. Kannan oman vastuuni aktiivisen arkiliikunnan mahdollistamiseksi lapseni arjessa.

Opetan lastani siihen, että seuran asu päällä edustamme seuraa ja siksi hyvät tavat ja asiallinen käytös huomioitava niin harjoituksissa kuin peleissä oman joukkueen jäseniä, valmentajaa, huoltajia ja muita taustahenkilöitä, vastustajaa, pelinohjaajaa, tuomaria sekä muita toimijoita kohtaan.

Havaitessani kenen tahansa epäasiallista käyttäytymistä seuratoiminnassa tai kentällä, puutun siihen välittömästi huomauttamalla ja pyytämällä asianosaista lopettamaan sopimattoman käytöksen. Jos havaitsen epäasiallista käytöstä, johon en koe itse voivani suoraan vaikuttaa, tuon sen valmentajan, toiminnanjohtajan tai seuran luottamushenkilön tietoon mahdollisimman pian. Häirintää, epäasiallista kohtelua tai kiusaamista ei saa kohdistaa joukkueen sisällä toisiin pelaajiin, ei myöskään valmentajiin tai toiminnassa mukana oleviin vapaaehtoisiin.