Salpiksen sääntömääräinen vuosikokous 11.12.2023

2.11.2023

ILMOITTAUDU 7.12.2023 mennessä toimisto@salpis.fi

ESITYSLISTA

1 . Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
d. ääntenlaskijat

3 .Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan kausi-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

11. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia

12. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran toiminnassa tulevana toimikautena

13. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

14. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

15. Käsitellään muut kokouskutsussa olevat asiat

16. Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta eli 11.11.2023 mennessä. 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
https://www.salpis.fi/lentopalloseura-salpis/johtokunta/