Vuosikokouksen päätöksiä

9.11.2020

Salpis ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 4.11.2020.

Vuosikokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntömääräiset asiat; hyväksyttiin kauden 2019-20 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin seuran johtokunnalle vastuuvapaus kyseiseltä tilikaudelta.

Lyhyt katsaus kauteen 2019-2020

31.8.2020 päättynyt toimintakausi oli vuonna 1969 perustetun yhdistyksen järjestyksessään 51. toimintakausi. Seuran jäsenmäärä oli kauden päättyessä n 350 ja Lentopalloliiton pelipasseja jäsenistöllä oli 156. Edellisestä vuodesta pelipassien määrä kasvoi 23 pelipassilla.

Salpis ry:n toiminta painottui lasten, nuorten sekä aikuisten lentopallotoimintaan. Nuoret ovat seuran ensisijainen tavoite. Juniorijoukkueita Salpiksella on ollut yhteensä yhdeksän, Lisäksi F-nuoret ovat osallistuneet turnauksiin. Naisten ja miesten joukkueet pelasivat 2-sarjassa. 

Salpis ry järjesti la 4.10.2019 50–vuotisjuhlat. Juhliin osallistui yhteensä 150 henkilöä.

Toimintakausi katkesi Covid19-viruksen johdosta kesken maaliskuussa. Poikkeusolojen johdosta mm koululentopalloturnaus ja Power Cup peruttiin. 

Tilikauden 1.9.2019 – 31.8.2020 tulos oli -230.63 euroa tappiollinen, taseen loppusumma on 40.443.65 €

Toimintakertomus kokonaisuudessaan

Lyhyt katsaus kauteen 2020-2021

Toimintakausi on lähtenyt vilkkaasti käyntiin ja jäsenistöllä on pelipasseja hankittuna jo 21 enemmän kuin edellisellä kaudella. 

Seura järjestää resurssiensa puitteissa lentopallosta kiinnostuneille eri-ikäisille henkilöille mahdollisuuden lentopallon harrastamiseen harrastus- ja kilpailutasoilla. Seura kannustaa nuoria ja vanhempia osallistumaan lentopallotoimintaan valmentajina, ohjaajina, toimitsijoina ja tuomareina sekä muina seura-aktiiveina. Seuran uusia ja vanhoja jäseniä kohdellaan tasa-arvoisesti. Seuran arvoina ovat yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, positiivisuus, urheilullisuus, tasa-arvo ja yhteistoiminta. 

Seuran lajeina jatkavat lentopallo, beach volley ja istuma- ja kuntolentopallo sekä muut lentopalloa tukevat lajit ja urheilumuodot. Seuran toimintaa pyritään suunnitelmallisesti pitämään yllä ja lisäämään ja Tähtiseura-toimintaan osallistutaan aktiivisesti toiminnan kehittämiseksi.

Kesäharjoittelun suunnitelmallisuutta ja säännönmukaisuutta lisätään sekä eri ikäryhmien yhteistyötä.

Jatketaan erilaisia yhteistyömahdollisuuksia eri lajien kanssa, tavoitteena saada hyviä kokemuksia valmennuksellisesta yhteistyöstä. Johtokunta varmistaa, että valmennuspäällikkö toimii seuran toimintaperiaatteiden ja tavoitteiden mukaan.

Pyritään lisäämään seuran aktiivisuutta ja vuorovaikutusta internetin kautta tapahtuvassa tiedottamisessa ja viestimisessä sekä sosiaalisessa mediassa. 

Johtokunnan puheenjohtajajaksi valittiin Mika Laurila.  Johtokunnan jäsenenä jatkaa Timo Korkalainen ja Sanna Weidenbacher. Erovuoroisten tilalle johtokuntaan valittiin Mari Niskanen, Kari Kotilainen ja Matti Heinonen.  Johtokunnan varajäseniksi valittiin Kimmo Mäkinen ja Erika Sahlman. Rahastonhoitajana jatkaa Ritva Vauramo.

Talousarvio on 1300,- euroa alijäämäinen. Suurin syy budjettia parempaan tulokseen oli kesken jäänyt kausi, jolloin osa kuluista ei toteutunut.

Toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan

Vuosikokouksen pöytäkirja