Kutsu Vuosikokoukseen

16.11.2021

Salpis ry 

Vuosikokouksen asialista 4.11.2020 klo 19.00
Salpahalli kabinetti 
Koulurinteentie 6 Hollola

1 Avataan 11 § Vuosikokous

2 Valitaan kokoukselle
a)puheenjohtaja
b)sihteeri
c)kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d)ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen-ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

11 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaaja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia

12 Päätetään mitkä liikunta-ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

13 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

14 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

15 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

16 Päätetään kokous