Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 5.2.2019 (yhteystiedot päivitetty 21.07.2019)

Rekisterinpitäjä
Salpis Ry
Y-tunnus: 0146286-4
Työtjärventie 15 as 1
15880 Hollola

Rekisteriasioista vastaava
nettivastaava salpis.ry@gmail.com

Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
· Yhdistyslain 11§ mukainen luettelo seuran jäsenistä
· Jäsenasioista ja seuran muusta toiminnasta sekä tiedottamisesta
· Tilastotietojen kokoaminen jäsenrakenteesta ja liikuntaryhmiin osallistuvista mm. seuran toimintaan liittyvien avustusten hakemista varten
· Jäsenmaksu- ja muiden laskutustietojen hallinnointi

Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot: rekisteröidyn etu- ja sukunimi, sukupuoli, syntymäaika ja yhteystiedot
kilpailutiedot: rekisteröidyt ja lisenssit
Laskutustiedot: rekisteröidyn ilmoittautumiset valmennusryhmiin ja muihin seuran tapahtumiin sekä muuta laskutuksen apuna tarvittavaa tietoa

Säännönmukaiset tietolähteet
· Rekisteröidyn ilmoittautumislomakkeella tai muilla tavoin antamat tiedot
· Suomen Lentopalloliiton kilpailuilmoittautumisjärjestelmä

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Seura voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Lukumääriin perustuvia tilastotietoja luovutetaan Suomen Lentopalloliitolle sekä mahdollisesti muille niihin rinnastuville toimijoille (mm. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu, Nuori Suomi) seuran toimintaan liittyvien avustusten hakemisen yhteydessä sekä tilastointia varten. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Seuran jäsenrekisterivastaava myöntää ja valvoo käyttöoikeuksia. Tunnukset annetaan vain niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville.

Manuaaliset listaukset: Kaikki henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.